FAQ

Za poslovne klijente

Kako je u Hrvatskoj regulirano zapošljavanje stranih radnika?

Zapošljavanje stranih radnika regulirano je Zakonom o strancima u Hrvatskoj. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike nadležno je za licenciranje i nadzor rada agencija za zapošljavanje kao regulirane djelatnosti, dok Hrvatski Državni inspektorat nadzire rad poslodavaca i zaposlenika na hrvatskom tržištu rada.

 

Kako mogu dobiti stranog zaposlenika od agencije za zapošljavanje?

Klijent sklapa Ugovor o ustupanju zaposlenika s registriranom agencijom za zapošljavanje (BOSAK EMPLOYMENT) u kojem su utvrđeni svi ključni elementi međusobnog poslovnog odnosa, kao što su radna mjesta, broj ustupljenih zaposlenika po svakom radnom mjestu, mjesečne naknade za ustupanje zaposlenika, trajanje ugovora, status iznajmljenih radnika (mogući režim preraspodjele radnog vremena) i dr. Ustupljeni zaposlenici su zaposleni kod agencije za zapošljavanje (BOSAK EMPLOYMENT) kao svog formalnog poslodavca, dok rade u prostorijama i prema uputama klijenta kojem su ustupljeni. Na kraju mjeseca radi se obračun radnog vremena prema Ugovoru i agencija za zapošljavanje (BOSAK EMPLOYMENT) fakturira rad koji su ustupljeni zaposlenici ostvarili kod klijenta. Ustupljeni zaposlenici primaju svoju plaću od agencije za zapošljavanje. Ustupljeni zaposlenici nisu zaposlenici klijenta, osim što ih u izdvojenim slučajevima zakon tako tretira, kao temeljem zakonskih odredbi koje se odnose na zdravlje i sigurnost na radu gdje se klijent tretira kao njihov „poslodavac“.

 

Koliko je vremena potrebno da se dobije ustupljeni strani zaposlenik?

Ovisi o tome da li je zaposlenik koji se ustupa već u Hrvatskoj s boravišnom i radnom dozvolom ili nije. Ako jest, onda to ovisi o raspoloživosti zaposlenika koji će se ustupiti. Ako nije, onda je uobičajeno vrijeme potrebno da agencija za zapošljavanje bude u mogućnosti ustupiti zaposlenika klijentu u sferi 30-60 dana, ovisno o lokaciji podrijetla zaposlenika. Svojim klijentima uvijek predlažemo da što prije započnu komunikaciju o svojim potrebama za radnom snagom prema agenciji za zapošljavanje kako bi se osiguralo dovoljno vremena za realizaciju potrebanog procesa dovođenja i ustupanja zaposlenika. Ne treba računati na trenutno rješavanje potreba za zaposlenicima.

Tko je formalni poslodavac ustupljenog zaposlenika?

Ustupljeni zaposlenici uvijek su zaposleni kod agencije za zapošljavanje (BOSAK EMPLOYMENT) kao svog formalnog poslodavca, dok rade u prostorijama i prema uputama klijenta kojem su ustupljeni. Ustupljeni zaposlenici primaju svoju plaću od agencije za zapošljavanje. Ustupljeni zaposlenici nisu zaposlenici klijenta, osim što ih u izdvojenim slučajevima zakon tako tretira, kao temeljem zakonskih odredbi koje se odnose na zdravlje i sigurnost na radu gdje se klijent tretira kao njihov „poslodavac“.

 

Ako imam sezonski posao, je li moguće dobiti ustupljenog zaposlenika samo za sezonu?

Da, ali kako agencija za zapošljavanje (BOSAK EMPLOYMENT) ima cjelogodišnji trošak plaće ustupljenog zaposlenika, to je podložno utvrđivanju međusobnog poslovnog odnosa na obostrano zadovoljstvo.

 

Koju uslugu pruža agencija za zapošljavanje u pogledu ustupljenih zaposlenika?

BOSAK EMPLOYMENT, kao licencirana agencija za zapošljavanje, pruža sljedeće usluge (nakon zaprimanja informacija o potrebama klijenta s tim u vezi):

 • Traženje potencijalnih zaposlenika za ustupanje (interno i eksterno)
 • Kontaktiranje potencijalnih kandidata
 • Povratne informacije klijentu o raspoloživosti potencijalnih zaposlenika za ustupanje i procijenjenom vremenskom okviru početka rada
 • Intervjuiranje potencijalnih kandidata o specifičnim potrebama i zahtjevima klijenata
 • Odabir kandidata
 • Angažiranje odabranih kandidata za ustupanje klijentu pregovaranjem i potpisivanjem ugovora o radu između agencije za zapošljavanje (BOSAK EMPLOYMENT) i zaposlenika
 • Gdje je potrebno, pomoć kandidatima u prikupljanju potrebne dokumentacije za ishođenje vize i podnošenje zahtjeva za boravišnu i radnu dozvolu
 • Dovršavanje procesa dobivanja boravišne i radne dozvole
 • Prema potrebi, dovršavanje procesa dobivanja vize za ulazak u Hrvatsku
 • Organizacija putovanja i smještaja u Hrvatskoj za zaposlenika
 • Po dolasku u Hrvatsku dočekivanje zaposlenika i rješavanje preostalih administrativnih pitanja (kod policijske uprave, otvaranje bankovnog računa, zdravstvena knjižica, zdravstvena zaštita i registracija u morovinski sustav)
 • Inicijalni prijevoz djelatnika do klijenta i upoznavanje s klijentom
 • Redovita komunikacija s ustupljenim zaposlenicima koji su u radnom odnosu
Što je „ustupljeni zaposlenik``?

Drugim riječima, ustupljeni zaposlenici su “iznajmljeni” zaposlenici klijentu od strane agencije za zapošljavanje i kao takvi nikada nisu zaposlenici klijenta. Uvijek su zaposleni kod agencije za zapošljavanje (BOSAK EMPLOYMENT) kao svog formalnog poslodavca, a samo rade u prostorijama i prema uputama klijenta. Klijent plaća agenciji za zapošljavanje (BOSAK EMPLOYMENT) mjesečnu naknadu za obavljeni rad od strane „iznajmljenih” zaposlenika. Ustupljeni zaposlenici nisu zaposlenici klijenta, osim što ih u izdvojenim slučajevima zakon tako tretira, kao temeljem zakonskih odredbi koje se odnose na zdravlje i sigurnost na radu gdje se klijent tretira kao njihov „poslodavac“.

Postavite nam svoje pitanje

Pošaljite nam pitanje i član našeg tima će vam se javiti u najkraćem mogućem roku